UA-138678613-1

Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych RG.271.1.8.2015

RG.271.1.8.2015 Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych Numer ogłoszenia: 343254 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro RG.271.2.22.2015 - dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek.

Grodziec, dnia 01 grudnia 2015 roku RG.271.2.22.2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wó...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro RG.271.2.21.2015 - dostawa tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek.

Grodziec, dnia 01 grudnia 2015 roku RG.271.2.21.2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt...

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach, Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w latach 2015/2016.

Grodziec: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach, Biblioteka Publiczna...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - Etap I

Grodziec: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grady - Etap I Numer ogłoszenia: 109977 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publi

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2015/2016 RG.271.1.4.2015

Grodziec, 22.07.2015 r. RG.271.1.4.2015 Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 108929 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec RG.271.1.3.2015

Grodziec: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec Numer ogłoszenia: 113902 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczn

Przebudowa mostu na Rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 w km 2+0,13 w miejscowości Stary Borowiec RG.271.1.1.2015

Grodziec, dnia 20 kwietnia 2015 roku RG.271.1.1.2015 Przebudowa mostu na Rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 w km 2+0,13 w miejscowości Stary Borowiec Numer ogłoszenia: 89130 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Zatrzymaj banner przewijany