UA-138678613-1

Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych RP.271.1.9.2016

Ogłoszenie nr 367015 - 2016 z dnia 2016-12-14 r. Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 30.11.2016 roku OR.271.2.2016 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt Gminy Grodziec...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekarczajacej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 30.11.2016 roku OR.271.1.2016 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt Gminy Grodz...

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych

Ogłoszenie nr 350911 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Z

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach, Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w roku 2017

Ogłoszenie nr 350799 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Grodziec: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa...

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 02 stycznia do 23 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie nr 350494 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 02 stycznia do 23 czerwca 2017 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 01 września do 31 grudnia 2016 roku RP.271.1.5.2016

Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 01 września do 31 grudnia 2016 roku. Numer ogłoszenia: 166021 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec RP.271.1.4.2016

Grodziec: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec Numer ogłoszenia: 121006 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zatrzymaj banner przewijany