UA-138678613-1

Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 02 stycznia do 22 czerwca 2018 roku”. IP.271.1.14.2017

Ogłoszenie nr 625626-N-2017 z dnia 2017-12-01 r. Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 02 stycznia do 22 czerwca 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

„Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą”. IP.271.1.13.2017

Ogłoszenie nr 620960-N-2017 z dnia 2017-11-23 r. Gmina Grodziec: Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

„Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych”. IP.271.1.12.2017

Ogłoszenie nr 619883-N-2017 z dnia 2017-11-22 r. Gmina Grodziec: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa materiałów biurowych

Grodziec, dnia 20.11.2017 roku IP.271.2.39.2017 Zaproszenie do składania ofer dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wój

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekarczajacej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 20.11.2017 roku IP.271.2.38.2017 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt Gminy...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 20.11.2017 roku IP.271.2.37.2017 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt Gminy...

„Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych”. IP.271.1.11.2017

Ogłoszenie nr 612578-N-2017 z dnia 2017-11-08 r. Gmina Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec. IP.271.1.10.2017 – II przetarg

Ogłoszenie nr 602903-N-2017 z dnia 2017-10-18 r. Gmina Grodziec: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przebudowa drogi w m. Janów na działkach nr 1433, 1434, 1442 obręb Grodziec. IP.271.1.9.2017 – II przetarg

Ogłoszenie nr 597084-N-2017 z dnia 2017-10-17 r. Gmina Grodziec: Przebudowa drogi w m. Janów na działkach nr 1433, 1434, 1442 obręb Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

SKŁADANIE OFERT NA REALIZACJĘ OPERACJI PN.: "MIESZKAĆ W LĄDKU JEST W PORZĄDKU - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ STWORZENIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LĄDEK"

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na realizacji operacji pn.: "Mieszkać w Lądku jest w porządku" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lądek". Postępowanie nr IP. 271.2.31.2017 z dnia...

Zatrzymaj banner przewijany