UA-138678613-1

Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych - znak sprawy: IP. 271.1.17.2018

Ogłoszenie nr 654678-N-2018 z dnia 2018-12-03 r. Gmina Grodziec: „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 01 stycznia do 21 czerwca 2019 roku - znak sprawy: IP.271.1.16.2018

Ogłoszenie nr 654005-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 01 stycznia do 21 czerwca 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa materiałów biurowych

Grodziec, dnia 21 listopada 2018 roku IP.271.2.23.2018 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekarczajacej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 21 listopada 2018 roku IP.271.2.22.2018 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 21 listopada 2018 roku IP.271.2.21.2018 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec. Znak sprawy: IP. 271.1.15.2018

Ogłoszenie nr 646154-N-2018 z dnia 2018-11-09 r. Gmina Grodziec: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach nr 255,239,256,293,294 obręb Królików” Znak sprawy: IP. 271.1.14.2018

Ogłoszenie nr 638551-N-2018 z dnia 2018-10-22 r. Gmina Grodziec: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach nr 255,239,256,293,294 obręb Królików” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

„Budowa dwóch placów zabaw na terenie Gminy Grodziec”, Znak sprawy: IP.271.1.13.2018

Ogłoszenie nr 630063-N-2018 z dnia 2018-10-04 r. Gmina Grodziec: „Budowa dwóch placów zabaw na terenie Gminy Grodziec” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

„Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Mokre”, sygnatura akt: IP.271.1.12.2018

Ogłoszenie nr 604052-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. Gmina Grodziec: „Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Mokre” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinans...

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu. IP. 271.1.11.2018

Ogłoszenie nr 597543-N-2018 z dnia 2018-08-02 r. Gmina Grodziec: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Zatrzymaj banner przewijany