UA-138678613-1

Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych - znak sprawy: IP.272.1.10.2019

Ogłoszenie nr 637661-N-2019 z dnia 2019-12-19 r. Gmina Grodziec: Dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec. IP.271.1.9.2019

Ogłoszenie nr 624863-N-2019 z dnia 2019-11-29 r. Gmina Grodziec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 27 listopada 2019 roku IP.271.2.11.2019 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zam&oacu

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 27 listopada 2019 roku IP.271.2.10.2019 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia public

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa materiałów biurowych

Grodziec, dnia 27 listopada 2019 roku IP.271.2.9.2019 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej rów

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grodziec. IP.271.1.8.2019

Ogłoszenie nr 619410-N-2019 z dnia 2019-11-06 r. Gmina Grodziec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Rozbiórka budynków i obiektów budowlanych wraz z istniejącymi instalacjami. IP.271.1.7.2019.

Ogłoszenie nr 617453-N-2019 z dnia 2019-10-31 r. Gmina Grodziec: Rozbiórka budynków i obiektów budowlanych wraz z istniejącymi instalacjami OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Budowa otwartych strefy aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki. IP.271.1.6.2019.

Ogłoszenie nr 612198-N-2019 z dnia 2019-10-18 r. Gmina Grodziec: Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Przebudowa drogi gminnej Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre. IP.271.1.5.2019.

Ogłoszenie nr 590987-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. Gmina Grodziec: Przebudowa drogi gminnej Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przetarg ustny ograniczony dla rolników z Gminy Grodziec na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodziec. IP.6845.1.2019.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza, że w dniu 11.09.2019 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Grodziec odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z Gminy Grodziec na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodziec. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w siedzibie Urzędu...

Zatrzymaj banner przewijany