UA-138678613-1

Przetargi (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta-Mokre".

Ogłoszenie nr 592649-N-2020 z dnia 2020-10-02 r. Gmina Grodziec: Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta-Mokre OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przetarg nieograniczony: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grodziec”. Znak sprawy: IP.271.1.8.2020.

Ogłoszenie nr 581428-N-2020 z dnia 2020-09-04 r. Gmina Grodziec: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przetarg ustny ograniczony dla rolników z Gminy Grodziec na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodziec. IP.6845.4.2020.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza, że w dniu 06.10.2020 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Grodziec odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z Gminy Grodziec na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodziec. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w siedzibie Urzę...

Przetarg nieograniczony "Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku". Znak sprawy: IP.271.1.7.2020.

Ogłoszenie nr 573585-N-2020 z dnia 2020-08-12 r. Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Przetarg nieograniczony: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec". Znak sprawy: IP.271.1.6.2020.

Ogłoszenie nr 565732-N-2020 z dnia 2020-07-23 r. Gmina Grodziec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przetarg nieograniczony: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec". Znak sprawy: IP.271.1.5.2020.

Ogłoszenie nr 560543-N-2020 z dnia 2020-07-10 r. Gmina Grodziec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przetarg nieograniczony: " Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice". Znak sprawy: IP.271.1.4.2020.

Ogłoszenie nr 550964-N-2020 z dnia 2020-06-16 r. Gmina Grodziec: Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Ochotnicza Straż Pożarna w Królikowie. Przetarg nieograniczony: "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Królików." Znak sprawy: OSP.ZP.1.2020

Ogłoszenie nr 547188-N-2020 z dnia 2020-06-04 r. Ochotnicza Straz Pożarna w Królikowie: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Królików OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów". Znak sprawy: IP.271.1.3.2020.

Ogłoszenie nr 535347-N-2020 z dnia 2020-04-30 r. Gmina Grodziec: Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówieni

Przetarg nieograniczony: "Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki". Znak sprawy: IP.271.1.2.2020

Ogłoszenie nr 526160-N-2020 z dnia 2020-03-26 r. Gmina Grodziec: Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Zatrzymaj banner przewijany