UA-138678613-1

Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony: " Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice". Znak sprawy: IP.271.1.4.2020.

Ogłoszenie nr 550964-N-2020 z dnia 2020-06-16 r. Gmina Grodziec: Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Ochotnicza Straż Pożarna w Królikowie. Przetarg nieograniczony: "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Królików." Znak sprawy: OSP.ZP.1.2020

Ogłoszenie nr 547188-N-2020 z dnia 2020-06-04 r. Ochotnicza Straz Pożarna w Królikowie: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Królików OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów". Znak sprawy: IP.271.1.3.2020.

Ogłoszenie nr 535347-N-2020 z dnia 2020-04-30 r. Gmina Grodziec: Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówieni

Przetarg nieograniczony: "Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki". Znak sprawy: IP.271.1.2.2020

Ogłoszenie nr 526160-N-2020 z dnia 2020-03-26 r. Gmina Grodziec: Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Przetarg nieograniczony: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu". Znak sprawy: IP.271.1.1.2020

Ogłoszenie nr 524494-N-2020 z dnia 2020-03-18 r. Gmina Grodziec: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych - znak sprawy: IP.272.1.10.2019

Ogłoszenie nr 637661-N-2019 z dnia 2019-12-19 r. Gmina Grodziec: Dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec. IP.271.1.9.2019

Ogłoszenie nr 624863-N-2019 z dnia 2019-11-29 r. Gmina Grodziec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 27 listopada 2019 roku IP.271.2.11.2019 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zam&oacu

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 27 listopada 2019 roku IP.271.2.10.2019 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia public

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa materiałów biurowych

Grodziec, dnia 27 listopada 2019 roku IP.271.2.9.2019 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej rów

Zatrzymaj banner przewijany