UA-138678613-1

Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grodziec. IP.271.1.8.2019

Ogłoszenie nr 619410-N-2019 z dnia 2019-11-06 r. Gmina Grodziec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Rozbiórka budynków i obiektów budowlanych wraz z istniejącymi instalacjami. IP.271.1.7.2019.

Ogłoszenie nr 617453-N-2019 z dnia 2019-10-31 r. Gmina Grodziec: Rozbiórka budynków i obiektów budowlanych wraz z istniejącymi instalacjami OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Budowa otwartych strefy aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki. IP.271.1.6.2019.

Ogłoszenie nr 612198-N-2019 z dnia 2019-10-18 r. Gmina Grodziec: Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Przebudowa drogi gminnej Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre. IP.271.1.5.2019.

Ogłoszenie nr 590987-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. Gmina Grodziec: Przebudowa drogi gminnej Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przetarg ustny ograniczony dla rolników z Gminy Grodziec na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodziec. IP.6845.1.2019.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza, że w dniu 11.09.2019 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Grodziec odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z Gminy Grodziec na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodziec. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w siedzibie Urzędu...

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Biskupice. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy.

Ogłoszenie nr 577597-N-2019 z dnia 2019-07-23 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Biskupice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku - znak sprawy: IP.271.1.4.2019

Ogłoszenie nr 575215-N-2019 z dnia 2019-07-19 r. Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przetarg nieograniczony „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne” - znak sprawy: IP.271.1.3.2019

Ogłoszenie nr 566591-N-2019 z dnia 2019-07-05 r. Gmina Grodziec: Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu - znak sprawy:IP.271.1.2.2019

Ogłoszenie nr 548076-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. Gmina Grodziec: „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Mokre - znak sprawy IP.271.1.1.2019

Ogłoszenie nr 528465-N-2019 z dnia 2019-03-28 r. Gmina Grodziec: Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Mokre OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówien

Zatrzymaj banner przewijany