UA-138678613-1

Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup koparko-ładowarki Numer ogłoszenia: 82380 - 2016

Grodziec: Zakup koparko-ładowarki Numer ogłoszenia: 82380 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice Numer ogłoszenia: 54222 - 2016;

Grodziec: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice Numer ogłoszenia: 54222 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych RG.271.1.8.2015

RG.271.1.8.2015 Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych Numer ogłoszenia: 343254 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro RG.271.2.22.2015 - dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek.

Grodziec, dnia 01 grudnia 2015 roku RG.271.2.22.2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wó...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro RG.271.2.21.2015 - dostawa tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek.

Grodziec, dnia 01 grudnia 2015 roku RG.271.2.21.2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt...

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach, Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w latach 2015/2016.

Grodziec: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach, Biblioteka Publiczna...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - Etap I

Grodziec: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grady - Etap I Numer ogłoszenia: 109977 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publi

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2015/2016 RG.271.1.4.2015

Grodziec, 22.07.2015 r. RG.271.1.4.2015 Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 108929 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec RG.271.1.3.2015

Grodziec: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec Numer ogłoszenia: 113902 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczn

Zatrzymaj banner przewijany