UA-138678613-1

Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach, Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w latach 2015/2016.

Grodziec: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach, Biblioteka Publiczna...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - Etap I

Grodziec: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grady - Etap I Numer ogłoszenia: 109977 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publi

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2015/2016 RG.271.1.4.2015

Grodziec, 22.07.2015 r. RG.271.1.4.2015 Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 108929 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec RG.271.1.3.2015

Grodziec: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec Numer ogłoszenia: 113902 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczn

Przebudowa mostu na Rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 w km 2+0,13 w miejscowości Stary Borowiec RG.271.1.1.2015

Grodziec, dnia 20 kwietnia 2015 roku RG.271.1.1.2015 Przebudowa mostu na Rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 w km 2+0,13 w miejscowości Stary Borowiec Numer ogłoszenia: 89130 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro RG.271.2.2.2015.

Grodziec, dnia 13 stycznia 2015 roku RG.271.2.2.2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt...

Zatrzymaj banner przewijany