UA-138678613-1

Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych RG.271.6.2013

Grodziec, 2013-09-18 RG.271.6.2013 Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych Numer ogłoszenia: 379180 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze

Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królikowie i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu RG.271.5.2013

Grodziec, 2013-07-16 RG.271.5.2013 Grodziec: Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królikowie i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu Numer ogłoszenia: 277540 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013

Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec RG.271.4.2013

RG.271.4.2013 Grodziec: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec Numer ogłoszenia: 235064 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec RG.271.3.2013

Grodziec, 2013-05-22 RG.271.3.2013 Grodziec: Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec Numer ogłoszenia: 199362 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowią

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/d w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – etap I RG.271.2.2013

Grodziec, 2013-04-16 RG.271.2.2013 Grodziec: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/d w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – etap I Numer ogłoszenia: 149440 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015 RG.271.1.2013

Grodziec, 2013-04-11 RG.271.1.2013 Grodziec: Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015. Numer ogłoszenia: 142762 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszen

Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015 RG.271.7.2012

Grodziec, 2012-12-11 RG.271.7.2012 Grodziec: Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015 Numer ogłoszenia: 502580 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszeni

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu RTV oraz mebli w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec RG.271.6.2012

Grodziec, 2012-11-30 RG.271.6.2012 Grodziec: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu RTV oraz mebli w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec Numer ogłoszenia: 482924 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012

RG.271.5.2012 Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec

Grodziec, 2012-10-30 RG.271.5.2012 Grodziec: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec Numer ogłoszenia:...

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2012/2013 RG.271.4.2012

Grodziec, 2012-09-13 RG.271.4.2012 Grodziec: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2012/2013 Numer...

Zatrzymaj banner przewijany