UA-138678613-1

Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych RG.271.1.2012

Grodziec, 2012-06-19 RG.271.1.2012 Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych Numer ogłoszenia: 208874 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zam&

Pełnienie funkcji specjalisty ds. organizacji monitoringu i ewaluacji projektu: Kto ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin RG.271.11.2011

Grodziec, dn. 25.11.2011 RG.271.11.2011 Grodziec: Pełnienie funkcji specjalisty ds. organizacji monitoringu i ewaluacji projektu: Kto ty jesteś? Polak, Wielkopolanin,

Konkurs - zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Konkurs - zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536), Rozporządzenia Ministra...

Zatrzymaj banner przewijany