UA-138678613-1

Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Biskupice. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy.

Ogłoszenie nr 577597-N-2019 z dnia 2019-07-23 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Biskupice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku - znak sprawy: IP.271.1.4.2019

Ogłoszenie nr 575215-N-2019 z dnia 2019-07-19 r. Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przetarg nieograniczony „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne” - znak sprawy: IP.271.1.3.2019

Ogłoszenie nr 566591-N-2019 z dnia 2019-07-05 r. Gmina Grodziec: Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu - znak sprawy:IP.271.1.2.2019

Ogłoszenie nr 548076-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. Gmina Grodziec: „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Mokre - znak sprawy IP.271.1.1.2019

Ogłoszenie nr 528465-N-2019 z dnia 2019-03-28 r. Gmina Grodziec: Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Mokre OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówien

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych - znak sprawy: IP. 271.1.17.2018

Ogłoszenie nr 654678-N-2018 z dnia 2018-12-03 r. Gmina Grodziec: „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 01 stycznia do 21 czerwca 2019 roku - znak sprawy: IP.271.1.16.2018

Ogłoszenie nr 654005-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 01 stycznia do 21 czerwca 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa materiałów biurowych

Grodziec, dnia 21 listopada 2018 roku IP.271.2.23.2018 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekarczajacej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 21 listopada 2018 roku IP.271.2.22.2018 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 21 listopada 2018 roku IP.271.2.21.2018 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Zatrzymaj banner przewijany