UA-138678613-1

Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików”.

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików”. Oferty należy składać do 29.03.2017...

Zaproszenie do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G046 P w miejscowości Junno”.

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G046 P w miejscowości Junno”. Oferty należy składać do 21.03.2017 r. do godziny 15.00. ...

Zaproszenie do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Grodziec”.

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Grodziec”. Oferty należy składać do 15.03.2017 r. do godziny...

Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików IP.271.1.2.2017

Ogłoszenie nr 31222 - 2017 z dnia 2017-02-23 r. Grodziec: Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Składanie ofert na ,, Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie.”

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. ,, Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie.” Oferty należy składać do 28.02.2017 r. do godziny 15.00. Szczegółowe informacje o wymoga...

Zapytanie ofertowe – usługa terapeuty uzależnień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu zaprasza do składania ofert na usługę terapeuty uzależnień w ramach projektu "LUS"- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 22.02.2017r do godziny 12.00 Szcz

Przebudowa drogi gminnej nr G046 P w miejscowości Junno IP.271.1.12017

Ogłoszenie nr 24536 - 2017 z dnia 2017-02-13 r. Grodziec: Przebudowa drogi gminnej nr G046 P w miejscowości Junno. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe – usługa logopedy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu zaprasza do składania ofert na usługę logopedy w ramach projektu "LUS"- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 17.02.2017r do godziny 12.00 Szczegóło

Zapytanie ofertowe – usługa psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu zaprasza do składania ofert na usługę psychologa w ramach projektu "LUS"- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 16.02.2017r do godziny 12.00 Szczegó

Zatrzymaj banner przewijany