UA-138678613-1

Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe – usługa logopedy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu zaprasza do składania ofert na usługę logopedy w ramach projektu "LUS"- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 20.02.2018r do godziny 12.00 Szczegóło

Zapytanie ofertowe – usługa psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu zaprasza do składania ofert na usługę psychologa w ramach projektu "LUS"- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 20.02.2018r do godziny 12.00 Szczegółowe informacje o wymogach jakie...

Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu IP.271.1.1.2018

Ogłoszenie nr 514328-N-2018 z dnia 2018-02-07 r. Gmina Grodziec: Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

„Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 02 stycznia do 22 czerwca 2018 roku”. IP.271.1.14.2017

Ogłoszenie nr 625626-N-2017 z dnia 2017-12-01 r. Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 02 stycznia do 22 czerwca 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

„Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą”. IP.271.1.13.2017

Ogłoszenie nr 620960-N-2017 z dnia 2017-11-23 r. Gmina Grodziec: Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

„Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych”. IP.271.1.12.2017

Ogłoszenie nr 619883-N-2017 z dnia 2017-11-22 r. Gmina Grodziec: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa materiałów biurowych

Grodziec, dnia 20.11.2017 roku IP.271.2.39.2017 Zaproszenie do składania ofer dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wój

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekarczajacej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 20.11.2017 roku IP.271.2.38.2017 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt Gminy...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 20.11.2017 roku IP.271.2.37.2017 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany