UA-138678613-1

Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych”. IP.271.1.11.2017

Ogłoszenie nr 612578-N-2017 z dnia 2017-11-08 r. Gmina Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec. IP.271.1.10.2017 – II przetarg

Ogłoszenie nr 602903-N-2017 z dnia 2017-10-18 r. Gmina Grodziec: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przebudowa drogi w m. Janów na działkach nr 1433, 1434, 1442 obręb Grodziec. IP.271.1.9.2017 – II przetarg

Ogłoszenie nr 597084-N-2017 z dnia 2017-10-17 r. Gmina Grodziec: Przebudowa drogi w m. Janów na działkach nr 1433, 1434, 1442 obręb Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

SKŁADANIE OFERT NA REALIZACJĘ OPERACJI PN.: "MIESZKAĆ W LĄDKU JEST W PORZĄDKU - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ STWORZENIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LĄDEK"

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na realizacji operacji pn.: "Mieszkać w Lądku jest w porządku" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lądek". Postępowanie nr IP. 271.2.31.2017 z dnia...

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza. IP.271.1.8.2017 – II przetarg

Ogłoszenie nr 599166-N-2017 z dnia 2017-10-09 r. Gmina Grodziec: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza” OGŁOSZENIE...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec. IP.271.1.7.2017

Ogłoszenie nr 594274-N-2017 z dnia 2017-10-02 r. Gmina Grodziec: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przebudowa drogi w m. Janów na działkach nr 1433, 1434, 1442 obręb Grodziec. IP.271.1.6.2017

Ogłoszenie nr 589298-N-2017 z dnia 2017-09-18 r. Gmina Grodziec: Przebudowa drogi w m. Janów na działkach nr 1433, 1434, 1442 obręb Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu IP.271.1.5.2017

Ogłoszenie nr 585641-N-2017 z dnia 2017-09-13 r. Gmina Grodziec: Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

SKŁADANIE OFERT NA REALIZACJĘ OPERACJI PN.: "MIESZKAĆ W LĄDKU JEST W PORZĄDKU - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ STWORZENIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LĄDEK"

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na realizacji operacji pn.: "Mieszkać w Lądku jest w porządku" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lądek". Oferty należy złożyć do dnia: 25.09.2017...

SKŁADANIE OFERT NA REALIZACJĘ OPERACJI PN.: "Mokre - wieś przyjazna mieszkańcom - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Mokre.”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na realizacji operacji pn.: "Mokre - wieś przyjazna mieszkańcom - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Mokre.” Oferty należy złożyć do dnia: 25.09.2017 r....

Zatrzymaj banner przewijany