UA-138678613-1

Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza. IP.271.1.4.2017

Ogłoszenie nr 577889-N-2017 z dnia 2017-08-30 r. Gmina Grodziec: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziecul. Mickiewicza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Składanie ofert na realizację operacji pn.: " "Mieszkać w Lądku jest w porządku" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lądek"

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na realizacji operacji pn.: "Mieszkać w Lądku jest w porządku" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lądek". Oferty należy złożyć do dnia: 07.09.2017...

Składanie ofert na realizację operacji pn.: "Wielołęka - wieś integrująca mieszkańców" - odnowienie obiektu OSP Wielołęka oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku".

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na realizacji operacji pn.: "Wielołęka - wieś integrująca mieszkańców" - odnowienie obiektu OSP Wielołęka oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku". Oferty należy złożyć do dnia: 28.08.2017...

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 04 września do 31 grudnia 2017 roku. IP.271.1.3.2017

Ogłoszenie nr 554971-N-2017 z dnia 2017-07-21 r. Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 04 września do 31 grudnia 2017 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Zaproszenie do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików”.

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików”. Oferty należy składać do 29.03.2017...

Zaproszenie do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G046 P w miejscowości Junno”.

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G046 P w miejscowości Junno”. Oferty należy składać do 21.03.2017 r. do godziny 15.00. ...

Zaproszenie do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Grodziec”.

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Grodziec”. Oferty należy składać do 15.03.2017 r. do godziny...

Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików IP.271.1.2.2017

Ogłoszenie nr 31222 - 2017 z dnia 2017-02-23 r. Grodziec: Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Składanie ofert na ,, Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie.”

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. ,, Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie.” Oferty należy składać do 28.02.2017 r. do godziny 15.00. Szczegółowe informacje o wymoga...

Zapytanie ofertowe – usługa terapeuty uzależnień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu zaprasza do składania ofert na usługę terapeuty uzależnień w ramach projektu "LUS"- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 22.02.2017r do godziny 12.00 Szcz

Zatrzymaj banner przewijany