UA-138678613-1

Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi gminnej nr G046 P w miejscowości Junno IP.271.1.12017

Ogłoszenie nr 24536 - 2017 z dnia 2017-02-13 r. Grodziec: Przebudowa drogi gminnej nr G046 P w miejscowości Junno. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe – usługa logopedy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu zaprasza do składania ofert na usługę logopedy w ramach projektu "LUS"- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 17.02.2017r do godziny 12.00 Szczegóło

Zapytanie ofertowe – usługa psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu zaprasza do składania ofert na usługę psychologa w ramach projektu "LUS"- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 16.02.2017r do godziny 12.00 Szczegó

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych RP.271.1.9.2016

Ogłoszenie nr 367015 - 2016 z dnia 2016-12-14 r. Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 30.11.2016 roku OR.271.2.2016 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt Gminy Grodziec...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekarczajacej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 30.11.2016 roku OR.271.1.2016 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt Gminy Grodz...

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych

Ogłoszenie nr 350911 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Z

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach, Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w roku 2017

Ogłoszenie nr 350799 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Grodziec: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa...

Zatrzymaj banner przewijany