UA-138678613-1

Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 02 stycznia do 23 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie nr 350494 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 02 stycznia do 23 czerwca 2017 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 01 września do 31 grudnia 2016 roku RP.271.1.5.2016

Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 01 września do 31 grudnia 2016 roku. Numer ogłoszenia: 166021 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec RP.271.1.4.2016

Grodziec: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec Numer ogłoszenia: 121006 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - Etap II Numer ogłoszenia: 99146 - 2016

Grodziec: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - Etap II Numer ogłoszenia: 99146 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia pub

Zakup koparko-ładowarki Numer ogłoszenia: 82380 - 2016

Grodziec: Zakup koparko-ładowarki Numer ogłoszenia: 82380 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice Numer ogłoszenia: 54222 - 2016;

Grodziec: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice Numer ogłoszenia: 54222 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych RG.271.1.8.2015

RG.271.1.8.2015 Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych Numer ogłoszenia: 343254 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro RG.271.2.22.2015 - dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek.

Grodziec, dnia 01 grudnia 2015 roku RG.271.2.22.2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wó...

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro RG.271.2.21.2015 - dostawa tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek.

Grodziec, dnia 01 grudnia 2015 roku RG.271.2.21.2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt...

Zatrzymaj banner przewijany