UA-138678613-1

Działalność lobbingowa

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o działaności lobbingowej za 2018 rok

OR.0124.1.1.2019 Grodziec, dnia 15.02.2019 rok INFORMACJA o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lip

Informacja o działaności lobbingowej za 2017 rok

OR.0124.1.1.2018 Grodziec, dnia 27.02.2018 r. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej Na podstawie art.18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie s

Informacja o działaności lobbingowej za 2016 rok

Grodziec, dnia 08 lutego 2017 roku OR.0124.1.1.2017 SPRAWOZDANIE z działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Grodziec w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową &

Informacja o działaności lobbingowej za 2015 rok

Na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podaje się do publicznej wiadomości, że w 2015 roku nie została odnotowana działalność lobbingowa w zakresie prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Grodziec.

Zatrzymaj banner przewijany