UA-138678613-1

Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie RG.7624-1/08 o zakończeniu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " przebudowa odcinka drogi gminnej - Grodziec-Lądek - Królików - Lipice o długości 2992,0 m . Przebudowa planowana jest w istniejącym pasie drogowym na działce o nr geod.78,263,307.

Informacja dla rolników

Informacja Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 16 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2008 roku Funkcjonują dwa terminy składania wniosków: - od 1 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r. należy złożyć odpowiedni wniosek...

Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Grodziec

GRODZIEC, DNIA 13 LUTEGO 2008 ROKU Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU POKÓJ NR 14: 1) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO – 15 LUTEGO (PIĄTEK) GODZ. 10:00. 2) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA...

Zawiadomienie o zwołaniu XIII Sesji Rady Gminy Grodziec

Grodziec, dnia 12 lutego 2008 roku OR. 0052/13/2008 Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z ...

Zawiadomienie Wójta Gminy Grodziec

o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa odcinka drogi gminnej - Grodziec-Lądek - Królików - Lipice o długości 2992,0 m. Przebudowa planowana jest w istniejącym pasie drogowym na działce o nr geod.78,263,304. Klasa drogi D - dojazdowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec

zawiadamiające decyzją znak RG.7624-8/07 wydaną w dniu 28 stycznia 2008 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na : posadowieniu zbiornika podziemnego gazu propan - butan o poj. 31 m3 - oraz zmianie lokalizacji LPG i kontenerowego budynku stacji...

Zawiadomienie Wójta Gminy Grodziec

Grodziec, dn. 17 stycznia 2008r. RG.7624-8/07 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie przepisów art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r.), zawiadamiam Strony, iż w dniu 17.01.2008r. zakończone zostało postępowanie administra ...

Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Grodziec

GRODZIEC, DNIA 11 GRUDNIA 2007 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU POKÓJ NR 14: 1)KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA – 17 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 10:00 2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW...

Zatrzymaj banner przewijany