UA-138678613-1

Przetargi - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2004/2005

UG/341/15/2004 Grodziec, 2004-09-30 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu,...

Dokumentacja geodezyjna niezbędna do przygotowania projektu na budowę drogi gminnej w miejscowości Królików - Biała Kolonia

Grodziec, dn. 07.09.2004 r. .......................................... / pieczęć Zamawiającego / O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1.Zamawiający: Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec 2.Ogłasza przetarg nieograniczony na : Dokumentację geodezyjną niezbędną do przygotowania projektu na budowę...

Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w miejscowości Królików - Biała Kolonia

Grodziec, dn. 07.09.2004 r. .......................................... / pieczęć Zamawiającego / O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1.Zamawiający: Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec 2.Ogłasza przetarg nieograniczony na : Dokumentację projektową na budowę drogi gminnej w miejscowości Królików...

Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w miejscowości Grodziec, ul. Mickiewicza

Grodziec, dn. 07.09.2004 r. .......................................... / pieczęć Zamawiającego / O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1.Zamawiający: Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec 2.Ogłasza przetarg nieograniczony na : Dokumentację projektową na budowę drogi gminnej w miejscowości Grodziec,...

Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w miejscowości Wielołęka

Grodziec, dn. 07.09.2004 r. .......................................... / pieczęć Zamawiającego / O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1.Zamawiający: Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec 2.Ogłasza przetarg nieograniczony na : Dokumentację projektową na budowę drogi gminnej w miejscowości Wielołęka...

Dokumentacja geodezyjna niezbędna do przygotowania projektu na budowę drogi gminnej w miejscowości Grodziec, ul. Mickiewicza

Grodziec, dn. 23.08.2004 r. O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1.Zamawiający: Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec 2.Ogłasza przetarg nieograniczony na : Dokumentację geodezyjną niezbędną do przygotowania projektu na budowę drogi gminnej w miejscowości Grodziec, ul. Mickiewicza. 3.Termin realizacji...

Dokumentacja geodezyjna niezbędna do przygotowania projektu na budowę drogi gminnej w miejscowości Biała

Grodziec, dn. 23.08.2004 r. O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1.Zamawiający: Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec 2.Ogłasza przetarg nieograniczony na : Dokumentację geodezyjną niezbędną do przygotowania projektu na budowę drogi gminnej w miejscowości Biała 3.Termin realizacji zamówienia...

Dokumentacja geodezyjna niezbędna do przygotowania projektu na budowę drogi gminnej w miejscowości Wielołęka

Grodziec, dn. 23.08.2004 r. O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1.Zamawiający: Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec 2.Ogłasza przetarg nieograniczony na : Dokumentację geodezyjną niezbędną do przygotowania projektu na budowę drogi gminnej w miejscowości Wielołęka 3.Termin realizacji zamówienia...

Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, krótkoterminowego w wys. 628 500 PLN na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu SAPARD na niżej wymienione inwestycje: "Budowa drogi gminnej w m. Grodziec (Wiatraki) - Stare Grądy

Grodziec, dn. 17.08.2004 r. O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1.Zamawiający: Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec 2.Ogłasza przetarg nieograniczony na : Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, krótkoterminowego w wys. 628 500 PLN na pokrycie ko ...

gfhgfj

------------------------------- 0

Zatrzymaj banner przewijany