UA-138678613-1

Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stary Borowiec, Stare Grądy i Nowe Grądy, Aleksandrówek - gmina Grodziec RG.341-2/08

RG.341-2/08 Grodziec, 2008-02-13 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. Numer sprawy: RG.341-2/08. Nazwa zadania: „Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stary Borowiec, Stare...

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2007/2008

RG.341-11/07 Grodziec, 2007-09-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-11/07. Nazwa zadania: „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa...

Budowa drogi gminnej Zaguźnica RG.341-10/07 /ponowny przetarg/

RG.341-10/07 Grodziec, 2007-08-22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-10/07. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Zaguźnica. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Grodziec zawiadamia...

Budowa drogi gminnej Zaguźnica.

RG.341-9/07 Grodziec, 2007-07-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-9/07. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Zaguźnica. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Grodziec zawiadamia o...

Budowa drogi gminnej Grodziec- Mokre

RG.341-7/07 Grodziec, 2007-07-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-7/07. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Grodziec- Mokre. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Grodziec zawiadamia...

Budowa drogi gminnej Biskupice

RG.341-8/07 Grodziec, 2007-07-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-8/07. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Biskupice. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Grodziec zawiadamia...

Usługa dowozu wraz z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach i Szkoły Podstawowej w Biskupicach

RG.341-6/07 Grodziec, 2007-07-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-6/07. Nazwa zadania: Usługa dowozu wraz z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach i Szkoły Podstawowej w Biskupicach, Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa...

"Przebudowa drogi gminnej Wielołęka - Jaroszewice

RG.341-2/06 Grodziec, dn. 2006-07-19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Wielołęka - Jaroszewice” 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Grodziec Ulica Główna 17 62-580 Grodziec www.grodziec.pl e-mail: ug@grodziec.pl Godziny urzędowania od poniedziałku...

Zatrzymaj banner przewijany