UA-138678613-1

Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

"Budowa drogi gminnej Łagiewniki - Wielołęka"

RG.341-3/06 Grodziec, dn. 2006-07-19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana nazwa zamówienia: „Budowa drogi gminnej Łagiewniki - Wielołęka” 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Grodziec Ulica Główna 17 62-580 Grodziec www.grodziec.pl e-mail: ug@grodziec.pl Godziny urzędowania od poniedziałku do...

Generalny remont (zabudowa) samochodu pożarniczego STAR 244 L

ZP/341/9/2005 Grodziec, dn. 2005-07-25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Generalny remont (zabudowa) samochodu pożarniczego STAR 244 L. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Grodziec Ul. Główna 17 62-580 Grodziec www.bip.bazagmin.pl/grodziec e-mail ug@grodziec.pl Godziny urzędowania pon od 8.00-16.00...

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2005-2006

ZP/341/5/2005 Grodziec, 2005-06-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w...

GENERALNY REMONT (ZABUDOWA) SAMOCHODU POŻARNICZEGO STAR 244L

ZP/341/7/2005 Grodziec, 2005-06-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Generalny remont (zabudowa) samochodu pożarniczego Star 244 L 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Grodziec Ul. Główna 17 62-580 Grodziec www.bip.bazagmin.pl/grodziec e-mail ug@grodziec.pl Godziny urzędowania pon od 8.00-16.00 wt-pt od 7.45...

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2005-2006

ZP/341/5/2005 Grodziec, 2005-06-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w...

Budowa dróg, dojazdowych do gruntów rolnych:budowa drogi gminnej do cmentarza w Grodźcu i budowa nawierzchni drogi gminnej ul. Mickiewicza w Grodźcu.

ZP/341/4/2005 Grodziec, dn. 2005-06-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Budowa dróg, dojazdowych do gruntów rolnych: budowa drogi gminnej do cmentarza w Grodźcu i budowa nawierzchni drogi gminnej ul. Mickiewicza w Grodźcu. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Grodziec Ul. Główna 17 62-580 Grodziec www.bip.bazagmin.pl/grodziec...

Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Grodźcu

ZP/341/2/2005 Grodziec, 2005-05-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Grodźcu 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Grodziec Ul. Główna 17 62-580 Grodziec www.bip.bazagmin.pl/grodziec e-mail ug@grodziec.pl Godziny urzędowania pon od 8.00-16.00 wt-pt od 7.45 - 15.45...

Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Grodźcu

ZP/341/1/2005 Grodziec, 2005-04-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Grodźcu 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Grodziec Ul. Główna 17 62-580 Grodziec www.bip.bazagmin.pl/grodziec e-mail ug@grodziec.pl Godziny urzędowania pon od 8.00-16.00 wt-pt od 7.45 - 15.45...

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2004/2005

UG/341/15/2004 Grodziec, 2004-09-30 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu,...

Dokumentacja geodezyjna niezbędna do przygotowania projektu na budowę drogi gminnej w miejscowości Królików - Biała Kolonia

Grodziec, dn. 07.09.2004 r. .......................................... / pieczęć Zamawiającego / O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1.Zamawiający: Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec 2.Ogłasza przetarg nieograniczony na : Dokumentację geodezyjną niezbędną do przygotowania projektu na budowę...

Zatrzymaj banner przewijany