UA-138678613-1

Aktualności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAP


Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne uruchomiliśmy Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - Urzędu Gminy Grodziec na platformie ePUAP. Za pomocą skrzynki możliwe jest złożenie do urzędu wniosku lub innej korespondencji drogą elektroniczną. Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP, którego założenie jest bezpłatne oraz posiadanie kwalifikowanego certfikatu tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego.   Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:45 - 15:45) do sekretariatu urzędu mieszczącego się w pokoju nr 7 przy ul. Głównej 17 w Grodźcu na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.05.2008
Dokument wytworzony przez: Joanna Rowińska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Rowińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2008 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 7395
23 maja 2008 15:33 (Joanna Rowińska) - Zmiana treści dokumnetu.
23 maja 2008 15:29 (Joanna Rowińska) - Zmiana treści dokumnetu.
23 maja 2008 15:23 (Joanna Rowińska) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany