UA-138678613-1

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1. Z zakresu USC:
1) prowadzenie akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
a) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób: sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
b) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
c) przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
d) przyjmowania i przechowywania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
e) przyjmowania wniosków oraz wydawania decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska,
f) wykonywania zadań wynikających z Konkordatu,
g) organizacja uroczystości jubileuszowych,
h) prowadzenia archiwum dokumentów USC,
i) przekazywania ksiąg stuletnich do Archiwum Państwowego w Poznaniu,
j) prowadzenie archiwum teczek dowodów osobistych,
k) współpracy z sądami w zakresie określonym ustawami.
2. Z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych:
1) Prowadzenie:
a) ewidencja ludności,
b) prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja,
c) współdziałanie w zakresie obsługi wyborów i referendów zarządzonych przez
Państwową Komisję Wyborczą,
2) Przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość.

Stanowiska

Zastępca Kierownika USC

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wybory

Wybory

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2014 08:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 4840
14 kwietnia 2020 15:20 (Radosław Matecki) - Usunięcie stanowiska: Zastępca Kierownika USC.
09 maja 2018 13:52 (Radosław Matecki) - Dodanie stanowiska: Zastępca Kierownika USC.
09 maja 2018 13:52 (Radosław Matecki) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Kierownika USC.
Zatrzymaj banner przewijany